Welkom bij Des Duivelsche Notities

Naast de bedoeling om het beschikbaar maken van correcte informatie omtrent

Satanisme en de Church of Satan  in de Nederlandse taal, 

is  deze webstek een persoonlijk digitaal tijdschrift van Satanisten in de Lage Landen!!

Over de eigenaar: Alhoewel ik geen officieel zegsman ben, ben ik een actief lid (2e graad) van de Church of Satan,

geëerd met de titel “Warlock” en Erkend Vertegenwoordiger naar buiten toe namens de Church of Satan.

Via de digitale snelweg neem ik U graag mee in hoe ik de wereld om ons zie en beleef,

al dan niet doorspekt van enig Satanisch doctrine.

Lees verder en leer wat Satanisme is, en wat vooral niet!


De Basis

De Negen Satanische Geboden

 1. Satan staat voor verwennerij in plaats van onthouding!
 2. Satan staat voor vitaal bestaan in plaats van spirituele wensdromen!
 3. Satan staat voor onvervalste wijsheid in plaats van hypocriete zelfbedrog!
 4. Satan staat voor vriendelijkheid voor hen die het verdienen in plaats van liefde die verspild wordt aan ondankbaren!
 5. Satan staat voor wraak in plaats van het toekeren van de andere wang!
 6. Satan vertegenwoordigt verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijken in plaats van bezorgdheid voor psychische vampiers!
 7. Satan vertegenwoordigt de mens als gewoon een dier, soms beter, vaker slechter dan degenen die op handen en voeten lopen, die door zijn "goddelijke spirituele en intellectuele ontwikkeling" het gemeenste dier van allemaal is geworden!
 8. Satan vertegenwoordigt alle zogenaamde zonden, omdat ze allemaal leiden tot fysieke, mentale of emotionele bevrediging!
 9. Satan is de beste vriend die de kerk ooit heeft gehad, omdat hij de kerk al die jaren in bedrijf heeft gehouden!

 

Anton Szandor LaVey
The Satanic Bible, © 1969

De Elf Satanische Regels van de Aarde

 1. Geef geen meningen of advies tenzij het je gevraagd wordt.
 2. Vertel je problemen niet aan anderen tenzij je zeker weet dat ze het willen horen.
 3. Als je in de woning van een ander bent, toon hem dan respect of ga er anders niet heen.
 4. Als een gast in je woning je ergert, behandel hem dan wreed en zonder genade.
 5. Maak geen seksuele avances tenzij je het paringssignaal krijgt.
 6. Neem niet wat niet van jou is, tenzij het een last is voor de ander en hij schreeuwt om verlost te worden.
 7. Erken de kracht van magie als je die met succes hebt gebruikt om je verlangens te verkrijgen. Als je de kracht van magie ontkent nadat je er met succes een beroep op hebt gedaan, zul je alles verliezen wat je hebt verkregen.
 8. Klaag niet over iets waaraan je je niet hoeft te onderwerpen.
 9. Doe kleine kinderen geen kwaad.
 10. Dood geen niet-menselijke dieren, tenzij je wordt aangevallen of voor je voedsel.
 11. Als je in open gebied loopt, val dan niemand lastig. Als iemand je lastig valt, vraag hem dan te stoppen. Als hij niet stopt, vernietig hem dan.

 

Anton Szandor LaVey © 1967

De Negen Satanische Zonden

 1. Domheid
  Bovenaan de lijst van Satanische Zonden. De hoofdzonde van het Satanisme. Het is jammer dat domheid niet pijnlijk is. Onwetendheid is één ding, maar onze maatschappij gedijt steeds meer op domheid. Het is afhankelijk van mensen die meegaan in wat hen verteld wordt. De media promoot een gecultiveerde domheid als een houding die niet alleen acceptabel maar ook prijzenswaardig is. Satanisten moeten leren om de trucjes te doorzien en kunnen het zich niet veroorloven om dom te zijn.
 2. Pretentie
  Lege aanmatiging kan heel irritant zijn en is geen toepassing van de kardinale regels van de Lagere Magie. Op gelijke voet met domheid staat wat tegenwoordig het geld in omloop houdt. Iedereen moet zich een grote jongen voelen, of ze nu met iets kunnen komen of niet.
 3. Solipsisme
  Kan heel gevaarlijk zijn voor Satanisten. Jouw reacties, antwoorden en gevoeligheden projecteren op iemand die waarschijnlijk veel minder afgestemd is dan jij. Het is de fout om van mensen te verwachten dat ze jou dezelfde aandacht, beleefdheid en respect geven die jij hen van nature geeft. Dat zullen ze niet. In plaats daarvan moeten Satanisten ernaar streven om het gezegde "Doe anderen aan zoals zij jou aan doen" toe te passen. Het is voor de meesten van ons een hele klus en vereist constante waakzaamheid om niet af te glijden naar de comfortabele illusie dat iedereen is zoals jij. Zoals gezegd zouden bepaalde utopieën ideaal zijn in een natie van filosofen, maar helaas (of misschien gelukkig, vanuit een Machiavellistisch standpunt) zijn we nog ver van dat punt verwijderd.
 4. Zelfbedrog
  Het staat in de "Negen Satanische Geboden" maar verdient het om hier herhaald te worden. Nog een kardinale zonde. We moeten geen eer bewijzen aan de heilige koeien die ons worden voorgehouden, ook niet aan de rollen die we geacht worden zelf te spelen. De enige keer dat we onszelf mogen bedriegen is als het leuk is, en bewust. Maar dan is het geen zelfbedrog!
 5. Kudde Conformiteit
  Dat is duidelijk vanuit een Satanisch standpunt. Het is prima om je te conformeren aan iemands wensen, als je er uiteindelijk zelf beter van wordt. Maar alleen dwazen volgen de kudde en laten zich dicteren door een onpersoonlijke entiteit. De sleutel is om verstandig een meester te kiezen in plaats van je te laten knechten door de grillen van velen.
 6. Gebrek aan perspectief
  Ook dit kan tot veel pijn leiden voor een Satanist. Je moet nooit uit het oog verliezen wie en wat je bent, en wat een bedreiging je kunt zijn, alleen al door je bestaan. We schrijven op dit moment geschiedenis, elke dag. Houd altijd het bredere historische en sociale plaatje in gedachten. Dat is een belangrijke sleutel tot zowel Lagere als Hogere Magie. Zie de patronen en pas dingen in elkaar zoals jij wilt dat de stukjes op hun plaats vallen. Laat je niet meeslepen door kuddebeperkingen - weet dat je op een heel ander niveau werkt dan de rest van de wereld.
 7. Vergetelheid van vroegere orthodoxieën
  Wees je ervan bewust dat dit een van de sleutels is tot het hersenspoelen van mensen om iets nieuws en anders te accepteren, terwijl het in werkelijkheid iets is dat ooit algemeen geaccepteerd was, maar nu in een nieuwe verpakking wordt gepresenteerd. Er wordt van ons verwacht dat we raaskallen over de genialiteit van de maker en het origineel vergeten. Dit zorgt voor een wegwerpmaatschappij.
 8. Contraproductieve trots
  Dat eerste woord is belangrijk. Trots is geweldig tot het punt waarop je het kind met het badwater begint weg te gooien. De regel van het satanisme is: als het voor jou werkt, geweldig. Wanneer het niet meer werkt, wanneer je jezelf in een hoek hebt gedreven en de enige uitweg is om te zeggen: het spijt me, ik heb een fout gemaakt, ik wou dat we op de een of andere manier een compromis konden sluiten, doe het dan.
 9. Gebrek aan esthetiek
  Dit is de fysieke toepassing van de Evenwichtsfactor. Esthetiek is belangrijk in Lagere Magie en moet worden gecultiveerd. Het is duidelijk dat niemand geld kan verdienen aan klassieke normen voor schoonheid en vorm, dus worden ze ontmoedigd in een consumptiemaatschappij, maar oog voor schoonheid, voor balans, is een essentieel Satanisch hulpmiddel en moet worden toegepast voor de grootste magische effectiviteit. Het is niet wat aangenaam zou moeten zijn - het is wat aangenaam is. Esthetiek is iets persoonlijks, een weerspiegeling van iemands eigen aard, maar er zijn universeel aangename en harmonieuze configuraties die niet ontkend moeten worden.

Anton Szandor LaVey © 1987

Pentagonaal revisionisme: Een vijfpuntenprogramma

In de afgelopen jaren hebben we veel te veel tijd verspild aan het uitleggen dat Satanisme niets te maken heeft met kidnapping, drugsmisbruik, kindermisbruik, het offeren van dieren of kinderen, of andere daden waar idioten, hysterici of opportunisten ons graag van willen beschuldigen.

Satanisme is een levenslievende, rationele filosofie die door miljoenen mensen wordt aangehangen. Nu zijn we toe aan iets dat een paar stappen verder gaat dan alleen het uitleggen van onze principes. Elke revisionistische beweging heeft een reeks doelen/richtlijnen nodig die duidelijk en concreet zijn en die significante veranderingen teweeg zullen brengen.

Het volgende Vijf-Punten-Programma weerspiegelt houdingen die anderen in staat stellen om te beslissen of ze zich willen aansluiten bij het Satanisme of niet. Elk van deze punten is nodig om Satanische veranderingen te laten plaatsvinden. Op de vraag wat we "doen", is hier het antwoord:

Stratificatie
Het punt waarop alle andere uiteindelijk rusten. Er kan geen mythe meer zijn van "gelijkheid" voor iedereen - het vertaalt zich alleen naar "middelmatigheid" en steunt de zwakken ten koste van de sterken. Water moet zijn eigen niveau kunnen vinden zonder inmenging van apologeten voor incompetentie. Niemand moet beschermd worden tegen de gevolgen van zijn eigen domheid.


Strikte belasting van alle kerken
Als kerken belast zouden worden voor al hun inkomsten en bezittingen, zouden ze van de ene dag op de andere afbrokkelen van hun eigen veroudering en zou de Nationale Schuld even snel weggevaagd zijn. De productieve, creatieve en vindingrijke mensen zouden gesubsidieerd moeten worden. Zolang de nuttelozen en onbekwamen betaald worden, moeten ze zwaar belast worden.


Geen tolerantie voor religieuze overtuigingen, geseculariseerd en opgenomen in kwesties van recht en orde.
Om "Lex Talionis" weer in te voeren zou het huidige rechtssysteem, dat gebaseerd is op Joods-Christelijke idealen, volledig omvergeworpen moeten worden. Amnestie zou overwogen moeten worden voor iedereen die in de gevangenis zit vanwege zijn vermeende "invloed" op de daadwerkelijke dader van de misdaad. Iedereen wordt beïnvloed in wat hij of zij doet. Tot zondebok maken is een manier van leven geworden, een manier van overleven voor de ongeschikten. In het verlengde van de joods-christelijke uitvlucht om de duivel overal de schuld van te geven, kunnen criminelen clementie en zelfs lof krijgen door de schuld in de schoenen van een handige schurk te schuiven. In navolging van het Satanische credo "Verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijke" moet in een Satanische samenleving iedereen de gevolgen van zijn eigen daden ondervinden, goedschiks of kwaadschiks.


Ontwikkeling en productie van kunstmatige menselijke metgezellen
De verboden industrie. Een economisch "godsgeschenk" dat iedereen "macht" over iemand anders zal geven. Beleefde, verfijnde, technologisch haalbare slavernij. En de meest winstgevende industrie sinds de televisie en de computer.


De mogelijkheid voor iedereen om te leven binnen een totale omgeving van zijn of haar keuze, met verplichte naleving van de esthetische en gedragsnormen van diezelfde omgeving.
Privé-eigendom, geëxploiteerde en gecontroleerde omgevingen als alternatief voor gehomogeniseerde en polyglotische omgevingen. De vrijheid om zichzelf te isoleren binnen een sociaal milieu van persoonlijk welzijn. De mogelijkheid om te voelen, zien en horen wat esthetisch het meest aangenaam is, zonder inmenging van diegenen die deze optie zouden vervuilen of er afbreuk aan zouden doen.

Dit is de samengevatte versie van de huidige strekking van Satanische pleitbezorging. Dus als iemand je vraagt: "Wat doen Satanisten?", dan ben je gekwalificeerd om het hem te vertellen.

 

Anton Szandor LaVey © 1988

En hoe nu verder?

Lees, als men dat al niet heeft gedaan, The Satanic Bible geschreven door Anton Szandor LaVey, lees de V.aak G.estelde V.ragen verderop deze pagina en weerhoudt men er zichzelf ook niet van om de officiële Church of Satan webpagina te bezoeken. 

Mocht u dan nog een enkele intelligente vraag willen stellen kunt u deze via onze contactpagina stellen.


Een Satanist Spreekt...

Video gemaakt door Warlock O.J.F.

gebruikte muziek: Shostakovich 6th, eerste bedrijf.

Video gemaakt door Warlock O.J.F.

mag gebruikt worden met toestemming en bronvermelding.


Wat betekent Satanisme voor MIJ in een halve minuut...

Wie ben ik? Ik ben wat ik ben! Waarom? Ik ben zo geboren!

Satanisme is de verheerlijking van het Zelf.

Liever, dan op de knieën gaan voor een door de mens bedachte externe godheid, kies ik mijzelf als god, en leid ik mijn leven in dienst van mijzelf.

Ik zie mijzelf dan ook als een IK-theïst, niet als zijnde een almachtige god maar ik stel mijzelf wel centraal in mijn leven. Het is een gezonde vorm van het egoïsme, dat mij de ruimte geeft om mij persoonlijk verder te ontwikkelen, in en op welke weg ik ook bewandel. En hierin erken ik de verantwoordelijkheid voor mijn doen en laten, rationeel en van het leven houdend met plaats voor mijn passies en intens te genieten van het leven.

Satanisme is een niet-spirituele religie die de mens neemt zoals hij is, en geen hoger doel nodig heeft of verzint om

op verantwoorde wijze te genieten van de geneugten van het vlees.

Tevens ben ik van mening dat geen enkel mens gelijk is, zoals in het leven als ook in de dood "bestaan er altijd mooiere lijken" en als zodanig hoeven mensen ook niet gelijkwaardig behandeld te worden. In het kort betekent dat; dat niet iedereen even goed kan schrijven, componeren, hardlopen, kinderen opvoeden, enzoverder. Dat niet iedereen wordt geboren met dezelfde capaciteiten, maar ik wel mijn uiterste best doe om mijn eigen capaciteiten ten volle te benutten, zo goed mogelijk te ontwikkelen en om zo het onderste uit de kan van het leven te kunnen halen.

We leven hier en nu, en hier en nu is dus de enige mogelijkheid om het beste van het leven te maken.

Warlock O.J.F. / 20 mei LIX Anno Satanas


Het Satanisch Canon

er bestaan er nog geen officiële en goede Nederlandstalige vertalingen uit het Satanisch Canon, de Engelstalige uitgaven zijn snel en makkelijk te bestellen via Amazon, klik op de tekst onder de afbeelding en U wordt doorgestuurd naar de betreffende pagina!

Magus Anton Szandor LaVey

Magus Peter H. Gilmore

Magistra Blanche Barton

The Secret Life of a Satanist -

The Authorised biography of

Anton LaVey

The Church of Satan -

A history of the world's most notorious religion

WE ARE SATANISTS:

The History and Future of the Church of Satan

Magister Dr. Robert Johnson

(Klik op afbeelding om te kopen)


V.aak G.estelde V.ragen

Een stukje geschiedenis....

Het Satanisme ken slechts één organisatie die als verzamelpunt voor Satanisten wereldwijd dient: de Church of Satan.

De Church of Satan werd opgericht door Anton Szandor LaVey, hierna Dr. LaVey (1930-1997), op 1 mei 1966 - Walpurgisnacht, traditioneel een nacht geassocieerd met de heksensabbat.

Deze Kerk werd opgericht vanuit de persoonlijke interesse van Dr. LaVey, die het nodig achtte dat er eindelijk eens een Kerk kwam die het perspectief van de oppositie aannam. Al te lang werd de Duivel enkel besproken en gedefinieerd door zijn tegenstanders, en werd al het kwaad van de wereld op zijn schouders gelegd ter meerdere eer en glorie van de christelijke Kerken. Dit terwijl het precies in naam van de traditionele religies was dat zoveel geweld gepleegd werd, zovele oorlogen gevoerd, zovele mensen beknot werden in hun ontwikkeling, enzoverder.

Dr. LaVey vond net in het perspectief van de Duivel de meeste zin, de grootste stimulans, en de interessantste reisgenoten. Er werd gekozen voor de term satanisme omdat die term accuraat, stimulerend, en leuk is.

Satan wordt in het Satanisme dan ook aanzien als een symbool, een metafoor, een archetype. Voor personen die een antropomorfe figuur met hoorns en bokkenpoten willen aanbidden, is in het Satanisme geen plaats. De figuur “Satan” werd gekozen als symbool van verzet tegen de status quo, en is dus geen godheid of demon waarin geloofd wordt zoals christenen in Yahweh of Jehovah geloven. In het Satanisme is geen plaats voor hoop en/of geloof. Hoogstens kan men in de rituele kamer (of meer een intellectuele decompressiekamer) tijdelijk een bepaald geloof voor waar aannemen, maar dan is het met een specifiek doel voor ogen, en laat men het geloof opnieuw achter zich wanneer men de deur van de rituele kamer achter zich sluit.

Dr. LaVey aanzag de bestaande religies als zeer hypocriet, en indruisend tegen de menselijke natuur. In zijn werk als muzikant op kermissen en in striptease clubs, als politiefotograaf, etc…, werd hem duidelijk dat de menselijke aard altijd naar boven zal komen, ongeacht wat religies proberen op te dringen.

Een klassiek voorbeeld was dat hij op zaterdagavond getrouwde mannen op de kermis de vrouwen zag najagen, maar hen de volgende dag braaf met de familie in de kerk zag zitten, vragend om vergiffenis voor hun zonden – om dan bij de volgende gelegenheid opnieuw dezelfde zonde te begaan. De hoofdzonden van het christendom leiden allen tot lichamelijke, geestelijke, of emotionele tevredenheid, indien men er op verantwoordelijke wijze van geniet. “Genot, geen dwangmatigheid”, is een Satanisch motto. Een Satanist vindt het beter van de menselijke natuur te genieten en een vervullend leven te proberen leiden, in plaats van tegen zijn natuur in regels te proberen volgen waarvan men beweert dat een goddelijke vaderfiguur ze de mensheid opgelegd heeft, of die voor objectieve levenswaarden moeten doorgaan.
Dr. LaVey stichtte het Satanisme als alternatief voor de hypocrisie en onnatuurlijkheid van de bestaande religies. Het Satanisme is een religie gewijd aan de mens zoals hij is, en gaat om met de wereld zoals die is, niet zoals die “zou moeten zijn”.

Voor er echter sprake was van de oprichting van een Kerk gewijd aan Satan, gaf Dr. LaVey reeds lezingen omtrent het occulte, het paranormale, het onderbewuste, het magische, en aanverwante onderwerpen in zijn opmerkelijke huis in San Francisco. Op aanraden van één van de vaste bezoekers werkte Dr. LaVey zijn ideeën verder uit en balde ze samen in een religie.

Eind 1969 bracht Dr. LaVey een boek uit dat de verzameling was van zijn monografieën die een uitleg over de religie gaven, versmolten met zijn eigen filosofische invloeden en diepe inzichten in de menselijke psyche, en de basale wijsheid van de kermisgasten en freakshow entertainers waarmee hij lang rondgetrokken had. Dat boek, “The Satanic Bible”, is tot op heden doorlopend in druk gebleven.

Ook vandaag nog blijft “The Satanic Bible” het basiswerk van het Satanisme. Wie zich er volledig in herkent, mag en kan zichzelf Satanist noemen. Dr. LaVey schreef naast "The Satanic Bible" nog meer boeken: “The Satanic Rituals”, “The Satanic Witch” (oorspronkelijke titel “The Compleat Witch”), “The Devil’s Notebook”, en “Satan Speaks!”. Tevens schreef hij ook columns en artikels voor satanische tijdschriften en publicaties, zoals bijvoorbeeld “The Cloven Hoof”, en werd hij vaak geïnterviewd over allerhande onderwerpen. Het is dus veilig te stellen dat het leren kennen van het satanisme niet eindigt bij het lezen van “The Satanic Bible”, hoewel het boek wel de basis bevat, de definitie, en volstaat om een goed beeld te krijgen. De ideeën uit “The Satanic Bible” worden nog uitgediept en/of verfijnd in de andere schrijfsels van Dr. LaVey en leden van de Church of Satan Hiërarchie.

Tot op heden is er geen wettelijke, foutloze, officiële vertaling van deze werken naar het Nederlands. Dit kan in de toekomst uiteraard wel veranderen.

Na de dood van Dr. LaVey in 1997, kwam, zoals zijn wens was, zijn laatste levensgezel Blanche Barton aan het hoofd van de Church of Satan als Hogepriesteres. In 2001 gaf zij deze functie door aan Peter H. Gilmore, en in 2002 kwam Peggy Nadramia aan diens zijde te staan als Hogepriesteres. Blanche Barton zelf is nog steeds Magistra Templi Rex, de voorzitster van de Council of Nine.

 

Sinds het oprichten van de Church of Satan zijn ook tal van plagiërende organisaties opgericht, die doorgaans een zeer kort leven beschoren zijn, en tegenwoordig vaak slechts bestaan uit enkele tieners en hun on-line vrienden. Allen beweren ze het authentieke satanisme te vertegenwoordigen, zonder echter aan te kunnen tonen hoe de Church of Satan dan zou afwijken van Dr. LaVey’s bedoeling en definities.
Soms zijn de oprichters van dergelijk groeperingen ex-leden van de Church of Satan, die ofwel uit de CoS geschopt werden, ofwel er niet de positie kregen die ze ambieerden, en dan maar hun eigen ding opstartten. Oordeel zelf, maar bekijk vooral de copyright data. Velen proberen de Church of Satan te imiteren of te vervangen, maar de recente 50th Anniversary (op 4/30/2016) bewees nogmaals dat de Church of Satan 50 jaar na oprichting nog steeds opgebouwd is uit Satanisten, en dat ze geen gelijke kent.

Wat die andere groeperingen ook propageren, het is, zoals iedereen die de literatuur kent kan vaststellen, geen Satanisme. Ze noemen het alleen wel zo om op de slippen van de CoS te proberen meerijden – wat mijns inziens getuigt van weinig respect voor het werk van Anton LaVey, ongeacht hun beweringen.

Op naar het 60 jaar bestaan...

 

tekst origineel © Reverend Ænigma, aangepast © Warlock O.J.F.

Church of Satan en Lidmaatschap

Het Satanisme kent slechts één officiële Kerk: de Church of Satan, met een administratief centrum in Poughkeepsie, New York.

Er zijn geen plaatselijke takken of andere “satanische” groeperingen die erkend worden door de Church of Satan.

Wereldwijd is de Church of Satan de enige organisatie waar men zeker is met Satanisten te maken te hebben, die het erfgoed van Dr. LaVey voortzetten in woord en daad.


Wie wil kan lid worden van de Church of Satan. Om lid te worden dien je de “Affiliation” pagina op de Church of Satan website grondig te lezen voor verdere instructies.
Lidmaatschap kost momenteel éénmalig $225.

Er zijn twee vormen van lidmaatschap in de Church of Satan: geregistreerd lid en actief lid.

Een geregistreerd lid is iemand die het lidgeld betaald heeft en daarvoor een karmozijnrode lidkaart ontvangt. Er zijn geen verdere verplichtingen of betalingen, behalve dat men wettelijk volwassen dient te zijn in het land waarin men woont vooraleer men lid mag worden.

De tweede vorm van lidmaatschap is “actief lid”, wat betekent dat men een meer actieve rol in de Church of Satan wil spelen. Niet iedereen wordt aanvaard als actief lid, en bij het aanvragen van actief lidmaatschap dient men een uitgebreide vragenlijst te beantwoorden, alsook enkele persoonlijke gegevens door te geven.

De Church of Satan vraagt van actieve leden dat hun vertegenwoordiging van zichzelf strookt met de Church of Satan definitie van “Satanist”.

De hiërarchie van de Church of Satan is als volgt:

0° Geregistreerd lid
1° Actief lid, Satanist
2° Witch/ Warlock
3° Priestess/Priest
4° Magistra/Magister
5° Maga/Magus


De titels “Agent”, “Administrator” en “Grotto Master” zijn beschrijvingen van wat bepaalde leden doen, en kunnen toegekend worden aan elk lid onafhankelijk van graad.
Een “Agent” is iemand die toestemming heeft de Church of Satan te vertegenwoordigen naar de pers toe. “Administrators” werken, zoals de naam suggereert, mee in de administratie van de organisatie. “Grotto Masters” zijn Church of Satan leden die aan het hoofd van een Grotto staan – een groep CoS leden die in geografische nabijheid van elkaar wonen en samenkomen om aan bepaalde projecten te werken. Momenteel is het echter zo dat het Grotto systeem uitgerangeerd wordt, en er dus steeds minder en minder Grotto’s zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen Grotto’s wel nog blijven bestaan of opgericht worden.

De titels “Hogepriester” en “Hogepriesteres” zijn eveneens beschrijvingen van activiteiten, maar deze titels zijn uniek, en kunnen dus door slechts één persoon tegelijk gehouden worden, namelijk de personen gelast met het dagelijks beheren van de Church of Satan als internationale religieuze organisatie. De graad van de huidige Hogepriester, Peter Gilmore, is Magus, terwijl Hogepriesteres Peggy Nadramia een Magistra is.

Men kan geen applicatie indienen voor een bepaalde graad, noch een graad aanvragen. Graden worden aangeboden door de Hogepriester(es), maar de vereiste kwalificaties ervoor worden niet vrijgegeven, dit om titeljagers te ontmoedigen. Wel kan gezegd worden dat men blijk moet geven in de definitie van “Satanist” te passen, een goede kennis moet hebben van het Satanisme, en ook wat dient te bereiken in de echte wereld buiten de Church of Satan.

Men kan ook Satanist zijn zonder lid te worden van de Church of Satan, lid worden is immers een persoonlijke keuze. Om Satanist te zijn volstaat het zich te herkennen in The Satanic Bible, lidmaatschap in de Church of Satan is niet vereist.

Het is ook zo dat individuen als Satanist of Satanisch aanzien kunnen worden, zonder dat deze individuen daarom lid hoeven te zijn van de Church of Satan – omdat ze daar niet voor kiezen, of mogelijk omdat ze in een ander tijdvak leefden en er nog geen Church of Satan, en dus geen gecodificeerde vorm van Satanisme, was. Naar dergelijke individuen wordt vaak verwezen als de facto satanisten.

 

tekst origineel © Reverend Ænigma, aangepast © Warlock O.J.F.

Hoe oud moet ik zijn om lid te worden van de Church of Satan?

Je kunt lid worden van de Church of Satan als je meerderjarig bent in het land waar je woont. Voor Nederland en België betekent dat vanaf dat men 18 jaar is. 

Church of Satan en zieltjes winnen?

De persoonlijke ruimte en vrijheid respecterend, zal noch de Church of Satan, noch de individuele Satanist, de Satanische levensvisie aan iemand opleggen. Men kiest er persoonlijk voor het etiket “Satanist” op te nemen, of niet. 

Om dezelfde reden hebben Satanisten doorgaans weinig geduld met zij die hun eigen religie of levenswijze wél proberen op te leggen aan anderen. Persoonlijke vrijheid is belangrijk in het Satanisme, dus voor bekeringsdrang heeft men weinig tolerantie, of het nu om bekering tot een religie, filosofie, of politiek gedachtengoed gaat.

Zijn er lokale afdelingen van de Church of Satan?

NEE! Er zijn géén plaatselijke afdelingen of lokale “Kerken van Satan”. De Church of Satan is een unieke internationale organisatie met hoofdkwartier in Poughkeepsie, New York.

Er zijn leden wereldwijd, maar er bestaat niet zoiets als onderafdelingen van de Church of Satan, of plaatselijke kantoren of takken ervan.

Wat is Magie?

Dr. LaVey definieerde magie als volgt: “Magic is the change in situations or events in accordance with one’s will, which would, using normally accepted methods, be unchangeable.” Oftewel: “Magie is het wijzigen van situaties of gebeurtenissen in overeenstemming met de wil, die, door het gebruiken van algemeen aanvaarde methoden, onveranderbaar zouden zijn.”

De Gehandicapte Satanist

Door Eerwaarde Robert J. Leuthold

In de loop der jaren is er wel eens beweerd - meestal door tegenstanders of voormalige leden- dat, vanwege de interesse van onze stichter in eugenetica, gehandicapten op de een of andere manier ongeschikt zijn om Satanist te zijn. Nou, ik wil niet voor de doden spreken, maar hebben deze mensen hetzelfde boek gelezen als ik? Zoals inmiddels wel bekend is, is Magus Anton Szandor LaVey's The Satanic Bible enigszins beïnvloed door Ragnar Redbeard's Might Is Right, waarin de onderwerping van de zwakken door de sterken wordt bepleit. Er is natuurlijk een voorbehoud: de slimmeriken heersen over de sterken.

In antwoord op de critici, de opzettelijk onwetenden en de neezeggers: Ja, gehandicapten kunnen Satanisten zijn, en met overtuiging. Satanisme is al sinds het begin in 1966 een filosofie met alles erop en eraan. Het neemt mensen van alle rangen en standen aan.

Het enige dat telt is dat je de beste versie van jezelf bent die je kunt zijn.

Het volledige artikel is hier te lezen.

De Satanist en Politiek

De Church of Satan neemt geen politieke stelling in. Individuele Satanisten beslaan zowat het hele spectrum tussen links en rechts. Gezien de individualistische aard van Satanisten, bepaalt ieder voor zich welke politieke partij hem of haar het beste vertegenwoordigt.

De Satanist en Drugsgebruik

Van tijd tot tijd zien we dat mensen de Church of Satan benaderen met vragen over het beleid van de Church of Satan tegen illegaal drugsgebruik, in een poging om het vrije gebruik en misbruik van dergelijke middelen als satanisch te bestempelen en, in feite, het negatieve standpunt van de Church of Satan in twijfel te trekken.

Dit is allemaal heel eenvoudig. De Church of Satan keurt illegale activiteiten niet goed. Als het gebruik van bepaalde drugs illegaal is in het land waar je woont, dan is dat ook zo: illegaal en maken zodoende dan ook geen onderscheid!

Voor meer informatie omtrent het beleid inzake drugsgebruik.